Strategie logistiky a supply chain

Strategie logistiky a Supply Chain (LOGIO FLOW) je komplexní služba LOGIO, která Vám přináší návrhy rozvoje logistiky v různých časových horizontech. Porovnává různé varianty uspořádání supply-chain, Vaší distribuční sítě, uspořádání skladů a investice do logistických technologií.

LOGIO FLOW je komplexní řešení pro SCM bez bílých míst. Efektivně propojuje všechny procesy podél dodavatelského řetězce a uvnitř firmy. Supply-chain management v podání LOGIO vytváří v podnikání přidanou hodnotu.

  • Potřebujete vyhodnotit výhodnost logistického outsourcingu?
  • Nevíte, jaké investice do logistiky potřebujete a jak je ekonomicky odůvodnit?
  • Jsou Vaše logistické technologie zastaralé a potřebují obnovit?
  • Nevíte, kolik potřebujete distribučních center a kde je umístit?
  • Nevíte, jak řídit zásoby a jak řídit vztah s dodavateli?

Řešení LOGIO FLOW přináší celkovou optimalizace celého Supply Chain. Nebudeme navrhovat změny s izolovaným dopadem, chceme spolu s Vámi využít celý potenciál zlepšení. Kombinovat budeme správně řízené zásoby v řetězci, správně organizovanou distribuci, správně vybrané skladovací technologie. Vše doplňují správně nastavené logistické procesy podporované vhodnými informačními systémy. Podrobné vyhodnocení současné logistiky přeneseme do akčních plánů optimalizace. Ty sestavíme podle priorit, kvalifikovaně odhadneme investiční náročnost realizace a očekávané přínosy.

Typické přínosy

  • Zvýšení produktivity firemní logistiky většinou o 30–35%
  • Úspory provozních nákladů na skladování o 15–20%
  • Snížení dopravních nákladů distribuce o 20–25%
  • Snížení kapitálu vázaného v zásobách o 15–20%
  • Zvýšení úrovně zákaznického servisu (spolehlivosti dodání) na 98+%