Optimalizace uspořádání skladů

Optimalizace skladování řeší dispozici budov skladů, překladišť a logistických center, navrhuje efektivní rozmístění technologií a manipulačních ploch. Naším cílem je podstatné zvýšení produktivity práce, snížení provozních nákladů a výrazné zvýšení kapacity skladů.

  • Potřebujete navrhnout layout nového skladu nebo překladiště?
  • Jsou Vaše logistické technologie zastaralé a potřebují obnovit?
  • Nedostatečně využíváte plochu a prostor skladu?
  • Je Vaše logistika neproduktivní a náročná na zdroje?

Řešení je založené na optimálním nastavení logistických procesů. Procesům je přizpůsoben vnitřní layout skladu, který snižuje manipulační vzdálenosti a čas manipulací. Výběrem vhodné technologie ukládky a manipulace nebo uplatněním automatizace jsou výrazně sníženy mzdové náklady řádově o desítky procent a zkrácena doba návratnosti vynaložených investic do modernizace.

Typické přínosy

  • Zvýšení využitelné kapacity skladu o 25–30 %
  • Zvýšení počtu realizovaných manipulací – zvýšení produktivity o 15–20 %
  • Odstranění křížení manipulačních tras, snížení kolizních situací, rizika poškození zboží a techniky
  • Celkové zkrácení manipulačních tras řádově o desítky procent
  • Snížení provozních nákladů skladu a výrazné zkrácení doby návratnosti investic do logistiky

Další kroky