Dynamická simulace výroby a logistiky

POTŘEBUJETE

 • Kvalifikovaně posoudit plánované změny ve výrobním/logis­tickém systému?
 • Identifikovat potenciály úspor?
 • Optimalizovat a efektivněji využívat zdroje, které máte k dispozici?
 • Zvolit správnou variantu řešení ještě před vlastní investicí?
 • Eliminovat rizika špatných rozhodnutí?
 • Efektivní nástroj pro flexibiliní rozhodování v ekonomické kri­zi?

Pokud ano, pak je dynamická simulace ideální metodou pro řešení Vašich problémů. Dynamická simulace je moderní nástroj pro plánování, návrh, optimalizaci a reengineering výrobních, logistických, či obslužných systémů.

ZKUŠENOSTI LOGIO

Dynamickou simulaci často využíváme pro řešení problémů našich klientů zejména v automobilovém průmyslu, ve výrobě rychloobrátkového zboží a potravinářství a v chemické výrobě.

Mezi projekty dynamické simulace realizované firmou LOGIO patří:

 • Simulace výroby nealkoholických nápojů
 • Simulace nových logistických konceptů ve výrobě a logistice
 • Simulace manipulace materiálu ve výrobní hale
 • Simulace expedice potravinářských produktů
 • Simulace logistické obsluhy průmyslového areálu
 • Simulace montážní linky v automobilové výrobě
 • Optimalizace výrobních dávek na lisovně
 • Nastavení tažných systémů materiálových toků, simulace kanbanových dávek

Typické přínosy

 • Ověření plánovaných změn výrobních a logistických systémů simulací
 • Návrh nových výrobních a logistických systémů
 • Identifikace úzkých míst ve výrobě/logistice
 • Dimenzování výrobních a logistických kapacit
 • Simulace kritických scénářů
 • Eliminace rizik přijetí nesprávných rozhodnutí

Další kroky