Logistika

  Logistika je efektivní rozmístění zdrojů v čase, logistika je strategické řízení celého dodavatelského řetězce. (British Institute of Logistics)

  Logistika je organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. (Evropské logistické asociace)

  Logistika je uměním a vědou řídit a kontrolovat tok zboží, energií, informací a ostatních zdrojů k zákazníkovi.

  Logistika zahrnuje všechny činnosti nutně realizované pro zajištění předání výrobku nebo služby konečnému zákazníkovi.

  Při optimalizaci logistiky je nutné posuzovat její funkčnost jako celek! Logistika je klíčovou součástí strategie celého podniku.

  Základní oblasti logistiky

  • Předpověď poptávky (Demand planning, forecasting)
  • Řízení zásob a nákupu (Inventory management and replenishment)
  • Řízení zákaznického servisu (Customer service)
  • Řízení distribuce (Distribution management)
  • Doprava (Transport)
  • Skladování (Warehousing)